راهــــــي بسوي تباهـــــــي

.بالاخره بعد از مدتي موفق به ديدن يك فيــلم خوب شـدم
راهي بسوي تباهي به كارگرداني سام مندس و بازي
تام هنكس،جود لاو، پل نيومن و جنيفرجيسون لي از اون
.دسته فيلمهايي است كه ميتونه اسكار امسال رو بگيره
بعد از (زيــباي آمريــكايــي) كمتر كسي تصـور ميكرد كه
.سام مندس بياد و چنين فيلمي بسازه
راهي بسوي تباهي) داراي انرژي زيادي است و خط مشي)
كلي اين اثر نشان از قدرت عوامل سازنده است.تنها اشكال
اصلي در 20 دقيقه نخستين است كه اين قسمت را ميتونيم
فصل آشنائي فيلم بناميم. 20 دقيقه اي كه مندس به معرفي
شخصيت ها مي پردازد. اين سكانسها آن جذابيت را ندارد
تا تماشاگر را با خود همراه كند. اما بقيه فيلم چنان جذابيتي
دارد كه دل كندن از تماشاي حتي يك پلان نيز براي من
.محال بود
حضور تام هنكس در اين فيلم بسيار درخشان است.هنكس
نقش (مايكل ساليوان) ، يك آدمكش حرفه اي را دارد كه
تحت رياست جان روني(پل نيومن) يك باند مافيايي را
هدايت ميكنند. حس بازي تام هنكس بسيار شبيه به نقش
جان ميلر در (نجات سرباز رايان) است.حتي در يكي از
سكانسهاي پاياني دقيقا همان جان ميلر ميشود و همچون
...او تير ميخورد و
فرزند مايكل ساليوان براي دانستن شغل پدر بسيار كنجكاو
ميشود و در يكي از همين كنجكاوي ها ،پي به آدمكش بودن
...پدرش ميبرد و اين باعث ميشود كه
از نكات مثبتي كه خيلي چشم و گوش من رو نوازش داد
موسيقي ابتدائي فيلم همراه با تصاوير زيبا كه همانند كارت
پستال ،بسيار خاطره انگيز و با قدرت است،بود.همچنين
ديالوگ هاي فيلم بسيار ساده و جذاب هستند و از هرگونه
غلو در ديالوگ ها پرهيز شده و اين باعث ميشود ، تماشاگر
.راحت تر با فيلم ارتباط برقرار كند
فيلمبرداري (كونراد حال) از ديگر عوامل زيبايي فيلم است
كه بنظر مي آيد خلق ميزانسنها نيز دراثر همين فيلمبرداري
باشد.ميزانسن هايي كه چندان با ذهن تماشاگر غريبه نيست
.و تشابه زيادي با (محرمانه لس آنجلس) دارد
.اميدوارم شما هم فيلم را ببينيد و لذت ببريد

...تا بعد

/ 0 نظر / 13 بازدید