...ام نايت شايامالان ، ترس، نشانه ها و

.هر فيلم ترسناك و دلهره آوري كه ميبينيم، مدتي ما رو تحت تاثير قرار ميدهد
.حالا اون مدت اثر گذاريش بسته به نوع فيلم ونوع ترسش متغيرهست
فيلمهايي از قبيل جيغ ، ميدانم تابستان گذشته چه كار كرديد و از اين قبيل فيلمها
كه بر اساس دلهره آني پايه گذاري ميشوند (اسلشر)، حس ترس و تلقين وحشت
را در زمان تماشاي فيلم همراه خودشون دارند و بعد از اتمام فيلم ديگه نميشود
.از اونها ترسيد
اما يكسري از فيلمها مثل جن گير، طالع نحس و ديگران با استفاده از قدرت هاي
ماوراءالطبيعه هميشه ترس را همراه خودشون دارند و يادآوري اتفاقات آن هم
.زماني كه بدونيم ممكن هست براي ما هم اتفاق بيفتد خيلي مايه آرامش نيست
يكي از فيلمهايي كه ميخواهد قدرت ماوراءالطبيعه روابه ما نشان بده آخرين
.است(signs)اثر (ام نايت شايامالان) فيلم نشانه ها
در نشانه ها ابتدا با خانواده اي كوچك آشنا ميشويم كه در يكي از مزارع پنسيلوانيا
زندگي ميكنند و در يك صبح هنگاميكه متوجه ميشوند ، علامتهاي عجيب و به شكلهاي
منظم و در اندازه هاي وسيع در وسط مزارعشون بوجود آمده،مسير زندگيشون
.عوض ميشود
شايامالان يك هندي الاصل هست. هرچند كه در هند زندگي نكرده و تمام مدت
زندگيش رو در آمريكا گذرونده ولي اون حس مرموز و عجيب رواكه متعلق به
سرزمين پدريش هست همراه خودش دارد.اين هندي خوش فكر در نشانه ها سعي
نميكند با نشان دادن قيافه هاي عجيب و غريب تماشاگر را بترسونه بلكه ترس را
از روي غريضه و اون حس دروني ما ،كه روزي سيارمون به دست بيگانگان بيافته و
.توسط فضايي ها تصاحب بشه، بوجود ميارد
ترس (نشانه ها) ترس زياد ماندگاري نيست.اين روزها كمتر كسي هست كه بخواهد از
وآدمهاي فضايي بترسد چون تا حالا سند محكمي براي اثباتشون پيدا نشده. اماUFO
شايامالان سعي ميكند كه تمام اين نشانه ها را از گوشه و كنار جهان(همونطور كه تو فيلم
ميبينيم)مثل هند، آمريكا ، مكزيك و برزيل جمع كند و با يك پيشگويي نوستر آداموسي
همه اين وقايع را كه به گونه اي نيز واقعي هستـند بـه هــم ربـط بدهد و سـرانجام
حمله فضايي ها رو ماحصل اين اتفاقات قرار بدهد.تمام اسناد و مدارك كه در فيلم نشان
داده ميشوند(بغير از تصوير جشن تولد) تصاويري هستند كه واقعييتشون تاييد شده
.و اين قسمت از ماجرا براي ما ترسناك هست
شايامالان "ن حس رمانتيك گونه هندي را در فيلم همراه خودش دارد و در سكانس
شام آخر شاهد يكي از همان حس ها هستيم.گراهام (مل گيبسون) از اينكه تا كنون
دعا ميخوانده احساس پشيماني و انزجار ميكند. گراهامي كه در تمام طول فيلم با نام
پدر روحاني مورد خطاب قرار ميگرفت و تنها در اواخر فيلم، يك بار هنگام فلاش بك مرگ
همسرش و يكبار توسط برادرش مرل(جاكوئين فونيكس) به اسم خودش ـگراهام ـ صدا
زده ميشود. و اين نشان دهنده اين هست كه احساسات تا چه چقدر در تفكرات شايامالان
.جا دارد، كه حتي يك پدر روحاني را بعد از مرگ همسرش تبديل به يك كافر ميكند
ام نايت شايامالان در فيلم نقش (ري) را بازي ميكند.ري كسي هست كه در يك حادثه
رانندگي باعث مرگ همسر گراهام و از دست دادن ايمان گراهام به خدا شده. كاراكتر
ري زياد جلوي دوربين نيست ولي حضور اندكش مسير فيلم را در بخشي براي بيننده
.مشخص ميكند
اما آنچه كه بيشتر براي من جالب بود، خشونت گريزي و نشان دادن خشونت گريزي
.شايامالان در جاي جاي فيلم بود
همانطور كه در فيلم ميبينيم خانواده گراهام براي مقابله با بيگانگان به هيچ وجه به زور
متوسل نميشوند بغير از جايي كه جان مورفي فرزند گراهام در خطر است، كه باز هم
تنها وسيله تهاجمي چوب بيسبال است و نه اسلحه.در جايي هم كه گراهام با چاقو آشپــزخانه
انگشتان يكي از موجودات را قطع ميكند ، متوجه ميشويم كه اين اتفاق غير عمد بود.همينطور
بعد از فرار مهاجمين از كره زمين مجري خبري تلويزيون اعلام ميكند كه مردم خاور ميانه
با روش هاي خاص بيگانگان رو فراري دادن و در انتها شـايامالان آب رو به عنوان نابود كننده
فضايي ها نشان ميدهد و ما اين را خوب ميدونيم كه آب در فرهنگ شرقي ها مــظهر پاكي
است.و تمام اينها حرفهاي صلح طلبانه ام نايت شايامالان است كه با استفاده از اين نوع خاص
.نمايش، سعي در به جلوه كشيدنش دارد

...تا بعد/ 0 نظر / 16 بازدید