چرتمانیسم نظرات :: یکشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸۸
لطفا" اگه میشه خر فرضمون نکنید :: دوشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٧
به یاد Mancini ، همراه با استیو مارتین :: دوشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٧
مورد عجیب آکادمی آوارد .اسکار :: جمعه ٤ بهمن ،۱۳۸٧
ذوق زدگی :: یکشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٧
بعضی وقتها چرا الکی میخندی! :: پنجشنبه ٢ آبان ،۱۳۸٧
بازم تو یوونتوس! :: چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧
تیتر میخوام چی کار؟! :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٧
وسط :: سه‌شنبه ٤ دی ،۱۳۸٦
مردی که توقع زيادی داشت :: پنجشنبه ٢٦ خرداد ،۱۳۸٤
تکذيب يک شايعه! :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٤
خر خاکی :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٤
...چه روزگاره مزخرفی داريم :: چهارشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸۱
داستان آن عينک دودی :: پنجشنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۱
ايستاده با چپق و نوه خنگش :: سه‌شنبه ٦ اسفند ،۱۳۸۱
ميبينی اين يووه با ما چی کار ميکنه؟ :: دوشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۱
!بد جنس :: دوشنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸۱
آسمان يا زمين ؟ :: چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸۱
يك روز نسبتا خوب :: جمعه ٢٦ مهر ،۱۳۸۱
سكوت بهترين اعتراض :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۱
...ام نايت شايامالان ، ترس، نشانه ها و :: جمعه ٢٢ شهریور ،۱۳۸۱
راهــــــي بسوي تباهـــــــي :: دوشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۱
آينده :: یکشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸۱
ايام :: یکشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸۱